Kategorier
Uncategorised

Klasselærer til 1.klasse barselsvikariat

København den 9.12.2021

Barselsvikariat

Klasselærer til 1. klasse til Waldorfskolen i København

Vi søger en fagligt velfunderet, kreativ og engageret lærer til 1. klasse. Med erfaring for eller interesse i waldorfpædagogik.

Vi søger en faglig kompetent og dygtig klasseleder. Du skal være en indlevende fortæller, da undervisningen i høj grad tager udgangspunkt i den mundtlige fortælling. Herudover er det vigtigt, at undervisningen formidles på en helhedsorienteret måde der inddrager både boglige,

kunstneriske og kropslige elementer. Udover dansk og regning skal du kunne dække undervisningen af de fleste andre fag i 1. Kl.

Der undervises både i tysk og engelsk fra 1.klasse, og det forventes, at k lasselæreren selv står forundervisningen af mindst det ene sprog. Vi søger en klasselærer, der formår at have et tæt og engageret forældresamarbejde. Du vil få mulighed for mentortimer fra en erfaren lærer.

Du får: 

  • En skøn klasse med søde og lære ivrige elever med gode og hjælpsomme forældre.
  • Engagerede kolleger der tager ansvar, og gerne hjælper til.
  • Stor indflydelse på egen arbejdsgang.
  • Valgfrit om forberedelse foregår hjemme eller på skolen.
  • En hyggelig, lille skole hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
  • Stor medindflydelse på skolens liv og udvikling.
  • Mulighed for uddannelse og kurser i waldorf undervisning og pædagogik.

Tiltrædelse den 1.februar 2021 eller snarest derefter. 

OM OS

Vi er en fri grundskole med ca. 190 elever fordelt på 1 spor fra 0. – 9. klasse. På skolen er der en SFO fra bh.kl – 3.kl. Samt en børnehave med plads til 38 børn. Undervisningen bygger på Rudolf Steiners pædagogik. Vi arbejder med fordybende

periodeundervisning og finder stor værdi i en god ligevægt mellem de boglige, kunstneriske, musiske og håndværksmæssige fag.

Et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en hjørnesten i arbejdet for den enkelte elevs og klassernes trivsel. Morgensang, årstidsfester/ lørdagsskoler og elevkoncerter hører også til vores farverige skoleliv. Vi har et ugentligt praktisk-pædagogisk lærermøde, som vi ser frem til, at vores nye kollega med sine kvaliteter også bliver en givende del af. Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os endelig for nærmere information – læs også nærmere på vores hjemmeside www.waldorfkbh.dk

ANSØGNINGEN SENDES TIL:

Du er velkommen til at sende din ansøgning online til steinerjob@steinerskole.dk

Vedhæft venligst din ansøgning dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis. skriv gerne i emnefeltet: Ansøgning til 1.klasse.

ANSØGNINGSFRIST

Du bedes at sende din ansøgning senest den 10.1 2022

Efter ansøgningsfristen inviterer vi til samtaler.

Udvalgte kandidater inviteres til en anden, og uddybende samtale.

LØN OG VILKÅR

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

———————————————————

Baggrundsoplysninger:

SKOLE:

Waldorfskolen i København

Engvej 139

2300 København S

5 minutters gang fra Metrostation 5-ørn

KONTAKTPERSON:

Skoleleder:

Anne-Mette Winther Christiansen

skoleleder@steinerskole.dk