Håndtering af personlige oplysninger (GDPR)

Generelt
Persondata er oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig eller dit barn.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine og dit barns oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Vi anvender oplysningerne for at optimere vores virke som skole.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Læs nedenfor hvilke oplysninger vi udveksler og opbevarer.

Videregivelse af oplysninger
Skolen udveksler oplysninger med :

 • Undervisningsministeriet ( navn, adresse, CPR nummer)
 • UV data skolesystem der dækker administration af elever, økonomi og løn
 • Fordelingssekretariatet ( navn, adresse, CPR nummer)
 • Københavns Kommune / eller bopælskommune ( i forbindelse med f.eks. sundhedsplejerske tjek eller elevtilskud)( navn, adresse, CPR nummer)
 • UU København i forbindelse med uddannelsesvejledning (8. og 9.kl),  jf. Bekendtgørelse om kommunal ungeindsats for unge under 25 år §4, til jeres elever, får UU København og UU-vejlederen behandlingshjemmel  (jf. databeskyttelsesforordningen) UU København og Børne- og Ungdomsforvaltningen behandler personoplysninger af almindelig, fortrolig og følsom karakter, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og litra e, samt artikel 9, stk. 2, litra g.
 • eksternt revisionsfirma (i henhold til Friskoleloven, vi deler navn, adresse, CPR nummer)

Videregivelse af personoplysninger som f.eks. navn og e-mail til tredje part, som ikke står på listen, vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Generel information vedr. indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig og dit barn. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig eller dit barn, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til:
Dataansvarlige på skolen er ledelsen, dvs. AMW eller BH
Waldorfskolen
Engvej 139
2300 København S
Henvendelse sker til: administration@waldorfkbh.dk
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Se her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du


Opbevaring af dokumenter

1.Fraværsprotokoller
Fraværsprotokollerne opbevares  i 1 år. Formålet med dette er skolens behov for egen statistik og løbende fravær-evaluering. Efter et år, kasseres protokollerne.

2. Eksamensbeviser ( Vidnesbyrd)
Waldorf Skolen Skolen i København er en eksamensfri skole. Vidnesbyrd ( kvalitativ vurdering af elevernes resultater og kompetencer) opbevares i henhold til lovgivning om arkivalier, det vil sige at disse slettes ikke.

3. Samtykkeerklæringer
Før det evt. samarbejde med PPR indledes, udfylder forældrene “en samtykkeerklæring” ift. udveksling af oplysninger. Gælder et år, og skal evt. fornyes/slettes.

4. Ansøgning om optagelse-formularform
Skolen modtager løbende ansøgninger om optagelse via skolens hjemmeside. Vi anvender formularform (WP form). Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser og virke som skole, der følger friskoleloven og dertil hørende regler.

5. Intra
Skolen bruger intra som kommunikations platform, som er en lukket platform drevet af itslearning.com/dk/. Lærerne bruger f.eks klasselogbog, som er særlig dobbelt beskyttet platform, hvor elevnotater registreres. Det kan f.ek være i forbindelse med specialundervisning, hvor de individuelle læringsplaner og evalueringer registreres. Du kan til enhver tid søge aktindsigt og se, hvad skolen har noteret om dit barn.
Elevens oplysninger slettes automatisk, når eleven stopper på skolen.

6. Microsoft 365
Skolen håndterer mail og skriftlige materiale i Microsoft 365. Alle fastansætte lærere har selvstændig mailkonto. Vi bruger programmer som Teams, Outlook, fælles drev mm som internt kommunikationsredskab.
Elever fra 6.klasse og op efter har også en mailkonto.
Elevprofilen slettes, når eleven stopper på skolen.

7. Unilogin
Alle elever og forældre i Danmark har Unilogin, som administreres af staten. Skolen synkroniserer oplysninger mellem intra og unilogin, så man kan tilgå intra.

8. UV data

Administration af elever, økonomi og løn er en omfattende og kompliceret opgave, som skal varetages korrekt og effektivt- derfor har skolen en aftale med UV data, en integreret IT løsning.

9.Billeder af elever og skolens virke

 “Det er inden for rammerne af GDPR, at skolerne tager billeder af eleverne, hvis de har et sagligt formål. Det skal man som udgangspunkt forvente som forælder. Men det betyder ikke, at skolerne blindt kan tage billeder af alt muligt, gemme dem i årevis og dele dem med hvem som helst”  
(Kilde: https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/aug/maa-skoler-tage-billeder-uden-samtykke

Vi tager løbende billeder af arrangementer, ofte i forbindelse med de forskellige lørdagsskoler, særlige skoledage, optræden mm.  

Vi bruger billeder i to sammenhænge:  

 1. Intra 
 1. Sociale medier: Instagram, hjemmeside, Facebook, Vimeo  

1. Vedr. Intra  
Intra er en lukket og sikret platform, hvor vi deler billeder med relevante klasser, man har altid mulighed for at se, hvem kan se billeder. Det plejer at være klassens forælde, elever, eller personalegruppen på skolen som kan se billeder.  

Formålet med at dele billeder på intra er at støtte op om forældreinddragelse, herunder at vi ønsker at forældrene orienteres om børnenes dagligdag.  

Vi bruger billeder som dokumentation, hvorfor vi ikke skelner mellem portræt og situationsbilleder. Forventningen er, at forældrene ikke deler billeder udenom intra- platformen. Vi skelner ikke mellem portrætbilleder og situationsbilleder- vores fokus er dokumentation.

2. Vedr. Sociale Medier (SoMe)
Som skole tager vi løbende billeder af skolens fællesaktiviteter, og vi er meget opmærksomme på deling af billeder på nettet.   

Formålet med at dele på nettet er at dele de gode oplevelser med “followers”, samt reklamere for skolens virke.  

Skolen følger disse retningslinjer:  

Når vi deler billeder på de sociale medier, skelner vi mellem portræt og situationsbilleder.  

 • Vi tager fælles situationsbilleder, som viser fællesskab, samt hvordan vi har det på waldorfskolen.
 • Vi tager ikke fællesbilleder af elever, som har “en dårlig hårdag” eller bare en dårlig dag, hvor man ikke vil fotograferes – vi udviser hensyn.  
 • Vi tager ikke som udgangspunkt portrætbilleder, hvor ansigtsgodkendelsesfunktion aktiveres.
 • Hvis vi har et godt portrætbillede, spørger vi elever og forældre om vi må bruge billedet. Vi deler ikke portrætbilleder på SoMe uden forældresamtykke/elevsamtykke.
 • Skolen respekterer forældrenes/elevernes nej til at dele billeder på SoMe
 • Man må anmode om at blive slettet (“retten til at blive glemt”)  
 • Billeder tages af skolens telefon / camera og slettes løbende.
 • Hvis uheldet er ude (dvs. forældrene ikke ønsker, at deres barn er på et billede), vil skolen slette billeder hurtigst muligt. 
  Kontakt: administration@waldorfkbh.dk

GDPR- for hjemmesidebesøgende

EU har derfor erstattet databeskyttelsesdirektivet med databeskyttelsesforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Waldorf Skolen i København har forpligtet sig til at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre dit privatlivs fred online. Al behandling af personlige oplysninger, som genereres via denne hjemmeside, vil være i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivnings regler om behandling af personlige oplysninger, således som det fremgår af følgende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er udarbejdet af steinerskolen.

Privatlivspolitik
Cookies
Vores hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Videregivelse af oplysninger
Data om f.eks. din brug af hjemmesiden, hvilke links du klikker på, geografisk placering, etc. videregives ikke til uvedkommende tredjepart.


Til jobsøgende- uopfordret ansøgning

Du kan sende din ansøgning via skolens hjemmeside. Jobansøgninger opbevares maks. 6.mnd. Efterfølgende sletter vi dine oplysninger.