Læreplaner & slut- og delmål

Undervisning i humanistiske og naturvidenskabelige fag

Undervisning i to fremmedsprog

Skolens slut- og delmål for gymnastik og idræt

Skolens slut- og delmål  for eurytmi

Undervisning i musik og instrument

Skolens slut- og delmål  for musik

Undervisning i kunstneriske fag og håndværk

Skolens slut- og delmål  for sløjd

Skolens slut- og delmål  for maling, tegning, formtegning og kunst

Skolens slut- og delmål for håndværk og design

Undervisning i tværgående fag

Skolens slut-og delmål for tværgående emner

Skolens slut- og delmål for undervisning i It og globale og sociale medier

Skolens slut -og delmål for madkundskab

Børnehaveklassen

Skolens slut- og delmål  for børnehaveklassen

Waldorfpædagogiske  læreplaner
Se de waldorfpædagogiske undervisningsplaner her.