Formål, mål og værdigrundlag

Formål

Waldorf Skolen i København S/I har til formål at drive en 10. årig enhedsskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Skolen har til formål at skabe et trygt og motiverende undervisningsmiljø, samt sikre en høj faglighed.

Mål

Mål

– At sikre fokus på det hele menneske, hvor faglige, kunstneriske og kreative evner udvikles

-At udvikle elevernes potentiale, med tro på egne evner, forudsætninger og muligheder

Det er skolens pædagogiske mål at fremme elevernes individuel læringspotentiale med respekt for egne forudsætninger og muligheder. Idealet er det frie, skabende og dannede menneske. Den bærende idé i Waldorfpædagogikken er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Undervisningen tilrettelægges i mindre klasser således at den tilgodeser individet i gruppen, og i de store klasser gruppen i individet. For først når “jeg ” bliver til “os”- fødes fællesskabet.

Værdigrundlag

Vi tror på en skole der, gennem et stort gensidigt engagement, udvikler elevernes fantasi, kreativitet og handlekraft. Vi håber, at eleverne udvikler sig til verdensborgere, der hviler i sig selv og ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Hvor tillid, mod og samarbejde er resultat af de beslutninger og den kultur, der udleves hver dag på vores skole. Undervisningen skal udfordre og udvikle eleverne til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og indlevelse, kritisk sans, evne og vilje til samarbejde, kreativitet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde derved, samt forståelse og empati.

Vi er en eksamensfri skole.