Elevråd

Elevrådet på Waldorfskolen 

Elevrådet består af elever fra 6.-9. Klasse. Hver klasse har to repræsentanter samt to suppleanter, således at der altid er to fra hver klasse repræsenteret til møderne.  

Elevrådet mødes mellem 1-2 gange om måneden og drøfter elevrelevante emner herunder bedre undervisningsmiljø, arrangementer, forslag til fysiske forbedringer på skolen til de årlige Arbejdslørdage.  

Elevrådet arbejder på at styrke fællesskabet på skolen blandt eleverne og skabe en bedre skoledag for alle.  

Elevrådet består af:  

Elin, Verona (6. Klasse), Agnes, Frederik (7. Klasse), Spire, Smilla (8. Klasse), Rose og Selma (9. Klasse).  

Formanden for elevrådet er Selma. 

Elevrådet afholdes af lærer Frederikke Funch Breum. 

Formål
Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med skolens ledelse og lærere . På den måde varetager elevrådet elevernes interesser.

Elevrådet hjælper f.eks med at organisere fælles sociale arrangementer.

Aktiviteter