Børnehaven Soria Moria

Børnehaven Soria Moria er tilknyttet skolen og har til huse i en fløj i skolens bygning med egen skøn legeplads. Soria Moria har plads til 40 børn mellem 3 og 5 år.

Børnehaven er meget søgt og vi kan ikke garantere en plads. Det bedste råd er at søge tidligt efter barnets fødsel og væbne sig med tålmodighed. Langt de fleste ledige pladser opstår, når vi hver sommer sender de ældste børnehavebørn videre til skolen. I løbet af året opstår der af og til ledige pladser i forbindelse med, at familier skal flytte, men det er primært omkring sommer, vi tager nye ind. Disse nye pladser varsles normalt i januar/februar med direkte besked til de enkelte familier.

Børn der har ældre søskende på skolen tilbydes ledige pladser først. Derefter tilbydes pladser fra den ordinære venteliste efter anciennitet. Her vægter vi også en jævn fordeling af 3-, 4- og 5-årige i børnegruppen og en homogen fordeling mellem drenge og piger i børnegruppen.

Vi samarbejder tæt med børnehaven om, at børnehaven er et pædagogisk tilbud som er forberedende til at gå videre i skolen.

Besøg børnehavens hjemmeside her: http://soriamoria.dk/

Ansøgning til børnehaven udfyldes her