Optagelse i børnehaveklasse

Sådan indmelder du dit barn

Optagelse begynder med et udfyldt optagelsesskema- se nederst på denne side.

For at opretholde pladsen på ventelisten skal der indbetales 250 kr til skolens konto i Merkur Andelskasse, reg. 8401 konto 4203107 med barnets navn som besked til modtager.

Hvornår hører I fra os igen?

I september ( 11 mnd. før skolestart)  kontakter vi jer med indkaldelse til et informationsmøde en gang i start af oktober.
Dette møde vil dreje sig om at gå på Waldorf Skolen i København, hvad er pædagogikken, hvordan undervises der og specifikt om, hvordan er det at gå i bh.kl.

Mødet er typisk en hverdagsaften kl. 18-19.30 og deltagelse er obligatorisk.

Efter mødet afgør man, om man fortsat ønsker at blive taget i betragtning.

Efterfølgende bliver man inviteret til en optagelsessamtale. Barnets nuværende børnehave skal også udfylde en børneudtalelse.

Medio november får man tilbagemelding, om skolen tilbyder en plads.

Forældrene opkræves et indmeldelsesgebyr på 5.000 kr i december.

I marts opkræves depositum på 10.000kr

Skolepenge opkræves fra august. Se evt. mere vedr. økonomi her: https://www.waldorfkbh.dk/oekonomi-2//

Hvis i skifter mailadresser er det vigtigt, at give os besked, så vi fortsat kan kontakte jer.

Søskendegaranti
Vi bestræber os på at yde søskendegaranti.
Søskendegarantien betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser man ønsker plads i. Dette betyder, at det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, og at der må ventes på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.
Bemærk, at søskendegarantien ikke betyder garanteret optagelse. Alle der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

Ansøgning om optagelse