Forældreforening og udvalg

Organisering af samarbejde mellem skolen, Forældreforening samt de forskellige udvalg

Forældreforeningen

Forældreforeningen er forældrenes forening på skolen, og alle forældre med børn på skolen er automatisk medlem. Forældreforeningen har sin egen bestyrelse, egne vedtægter og afgrænsede økonomi.

Foreningens formål er bl.a. at være bindeled til de selvstændige forældreudvalg, der er på skolen, som byggeudvalg, festudvalg m.fl., samt at hjælpe med at igangsætte aktiviteter og projekter, der styrker skolens ånd og atmosfære. Det er dog altid ledelse og bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolens vedligeholdelse, herunder indkøb til samt koordinering af større byggeopgaver.

Der samles penge ind til Forældreforeningen, når der er arrangementer på skolen. Pengene kommer ind via forældres og gæsters køb af de kager, boller mv., som vi selv medbringer. Særligt årets julebazar plejer at indbringe en større sum penge fra de boder, som forældre og klasserne bidrager med.

De penge, der kommer ind i årets løb, fordeles til forskellige projekter mhp. at gøre skolen endnu bedre for alle børn og voksne. Det er typisk projekter, som skolens almindelige budget til materialer og vedligeholdelse ikke har mulighed for at dække – altså til alt det ekstra.

Forældre har stor indflydelse på, hvordan pengene bruges ved at foreslå projekter til Forældreforeningens bestyrelse. Skolens lærere, elevråd, ledelse og bestyrelse har også mulighed for at komme med ønsker til konkrete tiltag.

Hvordan søger man?

Ved at sende projektforslag samt budget via denne mail: ff@waldorfkbh.dk

Forældreforeningen står for fordeling af penge til konkrete projekter og vil herefter formidle kontakt til eventuelle relevante udvalg samt informere ledelse og bestyrelse ved større projekter.

Hvad går pengene til?

Ting til legepladsen, materialer til arbejdsdage, større projekter til bl.a. legepladsen – senest en bålhytte og klatrestativ (endnu ikke opført).

Herudover er det planen at bruge nogle af pengene på forældreaftener/caféer, hvor vi inviterer interessante oplægsholdere til skolen (pga. Covid-19 har vi stadig dette til gode).

Desuden reserveres hvert år kr. 10.000,- til at hjælpe værdigt trængende forældre, hvis børn skal på lejrskole eller lignende. Kontakt skolens ledelse for ansøgning.

Forældreforeningens bestyrelse
Generel mail: ff@waldorfkbh.dk
Sanne Maria Mikkelsen
Nabila Hejazi
Ida Sofie Dircks
Emmy Laura Pérez Fjalland (deltager fra skolebestyrelse)
Anne Bruhn Andersson (deltager fra Festudvalg)

Arbejdsdagsudvalg

Skoleårets to arbejdsdage, hvor skolen forskønnes.

Generel email: kommer snart
Jonas Edvard
Peter Rose
Ylva Schyberg
Morten Sau
Rikke Munck Petersen (deltager fra skolebestyrelsen)

Festudvalg

Planlægger og arrangerer årstidsfesterne, og bistår sociale arrangementer.

Generel email: festudvalg.steiner.kbh@gmail.com

Anne Bruhn Andersson
Nathalie Ove Hoffmann
Maiken Bernth
Diana
Peter Lau Olsen
Jeanifer Irene Brekling
Pia Sandra Ernst
Ranka Skak
Pernille Bengtsson

Ejendomsudvalg

Nedsat under skolebestyrelsen, kortlægning og udarbejdelse af fremtidig plan for skolens ejendom.

Thomas Kratz (Skolebestyrelse)
Anne-Mette Winther (skoleledelse)
Nis Borlund (forretningsfører i Skolebestyrelsen)
Mette Johnsen (forælder)
Mikael Shilling (forælder)
Claus Dollerup Nielsen (forælder)
Martin Lønstrup (skolebestyrselse)