Samarbejde


Sundhedsplejerske
Skolen har et tæt samarbejde med sundhedsplejersken:
Maria Louise Rosenstand Lerche (Børne- og Ungdomsforvaltningen
Område Amager, Københavns Kommune).
kontakt: via intra / akut henvendelse: pz17@kk.dk

Sundhedsplejersken  træffes på skolen mandage fra kl. 8.00 til 14.00 – lige uger.

I børnehaveklasse
Sundhedsplejersken tilser bh.kl. børn. Dette i et tæt samarbejde med forældrene, der inviteres med til samtalen. Forældrenes tilstedeværelse har afgørende betydning for barnets sundhed og trivsel.

I 1.kl
1.kl tilbydes en opfølgende sundhedssamtale, ligeledes i et tæt samarbejde med forældrene der også her inviteres med.

I 5.kl
5.kl tilbydes en sundhedssamtale som foregår uden forældre.

I 8./9. kl. tilbydes udskoling, ligeledes uden forældre
Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og andre relevante faggrupper, der har betydning for barnets sundhed og trivsel. Er der yderligere behov, er både elever og forældre velkommen til at henvende sig i sundhedsplejersken lokale på skolen mandage, eller via intra. Der kan etableres sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolens lærere ved behov.

Tilbud til børn og forældre i sorg
Det er nødvendigt at være forberedt på, at en sorg pludselig kan ramme et barn og dets familie. Skolen kan være behjælpelig med at finde den hjælp, der er nødvendig, enten inden for skolens egne rammer eller ved at henvise til anden hjælp.


Tale og høre -konsulent
Tale og høre- konsulent for skoleåret 2023 er:
Melanie Aiyampillai
Team Psykologer og Tale-høre-konsulenter – Amager
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Område Amager
E-mail: AP65@kk.dk


Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Amager, Københavns Kommune- PPR

Skolen har et veletableret SPC ( Specialpædagogisk Center), og et tæt samarbejde med PPR. Se mere vedr. SPC center : her


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
UU besøger skolen flere gange om året for at formidle uddannelsesinformationer både til skolens elever samt deres forældre.  Læs mere om UU her.

UU vejleder for 2023 er:
Camilla Birk – Elkjær
UU København, som kan kontaktes via intra.


Ekstern tilsynsførende
En fri skole er en skole, der inden for den almindelige lovgivning har sin egen målsætning og tilgang til, hvordan den vil leve op til denne målsætning. Dog kræves det, at en fri skole har ansat en tilsynsførende, som gennem året besøger skolen og skriftligt aflægger en rapport, der bevidner over for Undervisningsministeriet og offentligheden i det hele taget, at skolen kan stå mål med de faglige krav og resultater, der forlanges i folkeskolen. Den tilsynsførende er forældrenes tilsynsførende og vælges af forældrene på årsmødet.

Skolens tilsynsførende for 2023-2025 er:
Ingegerd Auken (certificeret tilsynsførende)
mail:   ingegerdauken@icloud.com


Sammenslutningen
Skolen er medlem af Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark, som er et fælles netværksplatform. Her deltager skoleledere og bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte Rudolf Steiner / Waldorfskoler. Der er pt. 15 skoler i Danmark. Se desuden den fælles hjemmeside http://www.rudolfsteinerskoler.dk


Steinerbladet

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle, der interesserer sig for pædagogiske spørgsmål og ønsker at vide mere om steinerpædagogik, om barndom og opvækst, og om kulturelle og aktuelle samfundsspørgsmål, som optager forældre og pædagoger. Gennem interview, reportager og fagartikler giver tidsskriftet et indblik i steinerpædagogikkens bagrund, teori og praksis.

Steinerbladet udkommer i et oplag på 10.000 eksemplarer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og november. Mere information, herunder information om abonnement på hjemmesiden: https://steinerbladet.dk/


Fritidscenter på Amager Strand – Klubben på Kongovej

Klubben på Kongovej er et kommunalt fritidstilbud til børn i alderen fra 10-14 år. Den er beliggende på Kongovej 26 og her tilbydes mange forskellige aktiviteter, både ift. krea-rum, musik/sang, syværksted, kokkeskole, sports aktiviteter, computercafe, strikkecafé og meget mere. Skolen har et godt samarbejde vedr. overgang fra vores sfo til det kommunale klubtilbud. https://fc-amagerstrand-kk.aula.dk/


Friskoleforening

Friskolerne er interesseorganisation for 280 frie grundskoler i hele landet med i alt cirka 39.000 elever. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. De frie grundskoler fungerer alle under friskoleloven. Skolen er medlem af Friskolerne.

https://www.friskolerne.dk/


Andre nyttige links:

Steiner Lærerseminariet Sophia www.steinerseminariet.dk
Rudolf Steiner Børnehave Seminariet www.steinerseminar.dk
Audonicons Bogsalg www.audoniconsbogsalg.dk