Samarbejde

Skolen har tæt samarbejde med følgende samarbejdspartnere og aktører:

 1. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Amager, Københavns Kommune – Sundhedsplejerske
 2. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Amager, Københavns Kommune- PPR
 3. Ungdoms Uddannelsesvejledning, Københavns Kommune
 4. Tilsynsførende
 5. Sammenslutningen af steinerskoler i Denmark
 6. Steinerbladet
 7. Skolens Forældreforening
 8. Fritidscenter Amager Strand- Klubben på Kongovej
 9. Friskolerne (Friskoleforening)

 1. Sundhedsplejerske
  Skolen har et tæt samarbejde med sundhedsplejersken:
  Maria Louise Rosenstand Lerche (Børne- og Ungdomsforvaltningen
  Område Amager, Københavns Kommune).
  kontakt: via intra / akut henvendelse: p712@kk.dk

Sundhedsplejersken  træffes på skolen mandage fra kl. 8.00 til 14.00 – lige uger.

I børnehaveklasse
Sundhedsplejersken tilser bh.kl. børn. Dette i et tæt samarbejde med forældrene, der inviteres med til samtalen. Forældrenes tilstedeværelse har afgørende betydning for barnets sundhed og trivsel.

I 1.kl
1.kl tilbydes en opfølgende sundhedssamtale, ligeledes i et tæt samarbejde med forældrene der også her inviteres med.

I 5.kl
5.kl tilbydes en sundhedssamtale som foregår uden forældre.

I 8./9. kl. tilbydes udskoling, ligeledes uden forældre
Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og andre relevante faggrupper, der har betydning for barnets sundhed og trivsel. Er der yderligere behov, er både elever og forældre velkommen til at henvende sig i sundhedsplejersken lokale på skolen mandage, eller via intra. Der kan etableres sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolens lærere ved behov.

Tilbud til børn og forældre i sorg
Det er nødvendigt at være forberedt på, at en sorg pludselig kan ramme et barn og dets familie. Skolen kan være behjælpelig med at finde den hjælp, der er nødvendig, enten inden for skolens egne rammer eller ved at henvise til anden hjælp.


2. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Amager, Københavns Kommune- PPR

Skolen har et veletableret SPC ( Specialpædagogisk Center), og et tæt samarbejde med PPR. Se mere vedr. SPC center : her


3. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
UU besøger skolen flere gange om året for at formidle uddannelsesinformationer både til skolens elever samt deres forældre.  Læs mere om UU her.

UU vejleder for 2021 er Camilla Birk – Elkjær, UU København, som kan kontaktes via intra.


4. Tilsynsførende
En fri skole er en skole, der inden for den almindelige lovgivning har sin egen målsætning og tilgang til, hvordan den vil leve op til denne målsætning. Dog kræves det, at en fri skole har ansat en tilsynsførende, som gennem året besøger skolen og skriftligt aflægger en rapport, der bevidner over for Undervisningsministeriet og offentligheden i det hele taget, at skolen kan stå mål med de faglige krav og resultater, der forlanges i folkeskolen. Den tilsynsførende er forældrenes tilsynsførende og vælges af forældrene på årsmødet.

Skolens tilsynsførende for 2021/22 er Viggo Nøregaard, som kontaktes via mail: viggon1@hotmail.com.


5. Sammenslutningen
Skolen er medlem af Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark, som er et fælles netværksplatform. Her deltager skoleledere og bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte Rudolf Steiner / Waldorfskoler. Der er pt. 15 skoler i Danmark. Se desuden den fælles hjemmeside http://www.rudolfsteinerskoler.dk


6.Steinerbladet

Tidsskriftet Steinerbladet er for alle, der interesserer sig for pædagogiske spørgsmål og ønsker at vide mere om steinerpædagogik, om barndom og opvækst, og om kulturelle og aktuelle samfundsspørgsmål, som optager forældre og pædagoger. Gennem interview, reportager og fagartikler giver tidsskriftet et indblik i steinerpædagogikkens bagrund, teori og praksis.

Steinerbladet udkommer i et oplag på 10.000 eksemplarer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og november. Mere information, herunder information om abonnement på hjemmesiden: https://steinerbladet.dk/


7. Forældreforeningen

Forældreforeningen er forældrenes forening på skolen, og alle forældre med børn på skolen er automatisk medlem. Forældreforeningen har sin egen bestyrelse og afgrænsede økonomi.

Foreningens formål er bl.a. at være bindeled til de selvstændige forældreudvalg, der er på skolen, som byggeudvalg, festudvalg m.fl., samt at hjælpe med at igangsætte aktiviteter og projekter, der styrker skolens ånd og atmosfære. Det er dog altid ledelse og bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolens vedligeholdelse, herunder indkøb til samt koordinering af større byggeopgaver.

Der samles penge ind til Forældreforeningen, når der er arrangementer på skolen. Pengene kommer ind via forældres og gæsters køb af de kager, boller mv., som vi selv medbringer. Særligt årets julebazar plejer at indbringe en større sum penge fra de boder, som forældre og klasserne bidrager med.

De penge, der kommer ind i årets løb, fordeles til forskellige projekter mhp. at gøre skolen endnu bedre for alle børn og voksne. Det er typisk projekter, som skolens almindelige budget til materialer og vedligeholdelse ikke har mulighed for at dække – altså til alt det ekstra.

Forældre har stor indflydelse på, hvordan pengene bruges ved at foreslå projekter til Forældreforeningens bestyrelse. Skolens lærere, elevråd, ledelse og bestyrelse har også mulighed for at komme med ønsker til konkrete tiltag.

Hvordan søger man?

Ved at sende projektforslag samt budget via denne formular https://forms.gle/o1gWDkyrFwf6emFR9

Forældreforeningen står for fordeling af penge til konkrete projekter og vil herefter formidle kontakt til eventuelle relevante udvalg samt informere ledelse og bestyrelse ved større projekter.

Hvad går pengene til?

Ting til legepladsen, materialer til arbejdsdage, større projekter til bl.a. legepladsen – senest en bålhytte og klatrestativ (endnu ikke opført).

Herudover er det planen at bruge nogle af pengene på forældreaftener/caféer, hvor vi inviterer interessante oplægsholdere til skolen (pga. Covid-19 har vi stadig dette til gode).

Desuden reserveres hvert år kr. 10.000,- til at hjælpe værdigt trængende forældre, hvis børn skal på lejrskole eller lignende. Kontakt skolens ledelse for ansøgning.

Forældreforenings bestyrelse for 2020/21

Foreningens bestyrelse mødes ca. tre gange årligt og består af:

• Louise Kemp Brakchi (to børn i 5. og 7. klasse)

• Claus Holten (to børn i 4. og 8. klasse)

• Erik Lautrup-Nielsen (et barn i 5. klasse)

• Dorte Lønsmann – kasserer (to børn i 7. klasse)

• Rikke Sander Matjeka (et barn 8. klasse)

• Kristoffer Rohde (et barn i 5. klasse)

• Mette Huld Jakobsen – forkvinde (tre børn i 4. og 5. klasse)

I er altid velkomne til at tage fat i os på skolen eller til at skrive til: foraeldreforeningen@steinerskole.dk

8. Fritidscenter på Amager Strand – Klubben på Kongovej

Klubben på Kongovej er et kommunalt fritidstilbud til børn i alderen fra 10-14 år. Den er beliggende på Kongovej 26 og her tilbydes mange forskellige aktiviteter, både ift. KREA, musik/sang, syværksted, kokkeskole, sports aktiviteter, computercafe, strikkecafé og meget mere. Skolen har et godt samarbejde vedr. overgang fra vores sfo til det kommunale klubtilbud. https://fc-amagerstrand-kk.aula.dk/


9. Friskoleforening

Friskolerne er interesseorganisation for 280 frie grundskoler i hele landet med i alt cirka 39.000 elever. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. De frie grundskoler fungerer alle under friskoleloven. Skolen er medlem af Friskolerne.

https://www.friskolerne.dk/


Andre nyttige links:

Steiner Lærerseminariet Sophia

www.steinerseminariet.dk

Rudolf Steiner Børnehave Seminariet

www.steinerseminar.dk

Audonicons Bogsalg

www.audoniconsbogsalg.dk