Skoleledelsen

Anne- Mette Winther Christiansen
skoleleder

Anne-Mette har suppleret sin mangeårige erfaring med skoleledelse og Folketingsmedlemskab med en “Postgraduate Certificate in Philosophy and Practice of Integrative Education” som er Steinerpædagogikum, Specialisation: “Educational Leadership in Practice”. Det er en særlig tilrettelagt uddannelse etableret  i samarbejde med Sammenslutningen for Steinerskoler i Danmark, Crossfields Europa og Syddansk Universitet. Faktisk er det den første i Danmark, og Anne-Mette var den første, som har modaget “bestået-certifikat” i sommeren 2019.

Barbora Hansen
souschef

Barbora kommer med mangeårige projektledererfaring og akademisk uddannelse i pædagogik fra Københavns Universitet. For at supplere kompetencerne indenfor ledelse, er Barbora i gang med diplomuddannelse i ledelse på Københavns Professionshøjskole.