Udmeldelse

Udmeldelse af elever foregår skriftligt per mail til klasselæreren og skolens kontor på administration@waldorfkbh.dk

For udmeldelse gælder løbende udmeldelsesvarsel: løbende måned plus 30 dage.

Det indskudte beløb tilbagebetales den førstkommende september efter familiens sidste barn forlader skolen.