Løbende optagelse på alle klassetrin

Løbende optagelse

Optagelse begynder ofte med en skolefremvisning.

Kom da forbi…

Det er muligt at aftale individuel fremvisning af skolen, efter forudgående aftale. Formålet med fremvisningen er, at forældrene kan få et indtryk af skolen. Derfor tilbydes fremvisningen kun til forældrene.

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret vedrørende evt. spørgsmål på tlf.:+45 4244 2856 mandag -torsdag 8.30-12.00 eller via mail: kontoret@steinerskole.dk

Optagelsesprocessen – delt op i 6 trin

  • Trin 1 Tilbud om forældre-fremvisning ( kun for forældrene). Formålet er at møde skolen samt høre nærmere om skolens pædagogik.
  • Trin 2 Udfyldelse af indmeldelsesform- se nederst på denne side
  • Trin 3 Forældrene indhenter elevudtalelse fra elevens nuværende skole. 
  • Trin 4 Når skolen har modtaget elevudtalelsen, inviteres forældre til en indledende samtale med klasselæreren.
    ( obs: Klasselæren kan vælge at stoppe processen her, hvis det skønnes af klasselæreren, at skolen ikke er det rette match. Evt. afslag gives sammen med tilbagemelding )
  • Trin 5 Eleven inviteres til en optagelsessamtale, sammen med forældrene.
  • Trin 6 Tilbud om optagelse, eller afslag.  Tilbagemelding til forældrene.
    Hvis man tilbydes en plads i klassen, er der en prøveperiode på 10 dage.

Søskendegaranti
Vi bestræber os på at yde søskendegaranti.
Søskendegarantien betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser man ønsker plads i. Dette betyder, at det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, og at der må ventes på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.
Bemærk, at søskendegarantien ikke betyder garanteret optagelse. Alle der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.

Plads på vores venteliste
Hvis der ikke er plads på det ønskede klassetrin, kan vi tilbyde plads på en venteliste. For at opretholde pladsen på ventelisten skal der indbetales 250 kr til skolens konto i Merkur Andelskasse, reg. 8401 konto 4203107 med barnets navn som besked til modtager.

Ansøgning om optagelse