Tilsyn

Skoleår 2023/24Tilsynserklæring 2023-2024
Skoleår 2022/23Tilsynserklæring 2022-2023
Skoleår 2021/22Tilsynserklæring 2021-2022
Skoleår 2020/21Tilsynserklæring 2020-2021
Skoleår 2019/20Tilsynserklæring 2019-2020
Skoleår 2018/19Tilsynserklæring 2018-2019
Skoleår 2017/18Tilsynserklæring 2017-2018
Skoleår 2016/17Tilsynserklæring 2016-2017 
Skoleår 2015/16Tilsynserklæring 2015-2016
Skoleår 2014/15Tilsynserklæring 2014-2015
Tilsynserklæringer

Tilsynsførende for 2023-2025
Ingegerd Auken
mail: ingegerdauken@icloud.com