Spørgeskema til børnehaven vedr. skoleparathed

Kære kontaktperson i barnets børnehave.
I forbindelse med ansøgning om optagelse til den kommende bh.klasse med start i august 2022, vil vi nu bede dig om at udfylde det nedenstående skema. Oplysningerne behandles fortroligt og kan ikke læses af andre parter. Den nedenstående formular kommer direkte ind i skolens indbakke.

Når du udfylder denne formular, har du indhentet samtykke fra barnets forældre. Forældrene skal underskrive denne. ( se evt. nederst på siden her)

Du bedes at udfylde denne senest den 1.11.2021

For evt. spørgsmål kontakt Barbora Hansen 42442856

Click or drag a file to this area to upload.

Skabelon til forældresamtykke