Tak for ansøgningen

Vi bekræfter hermed at have modtaget jeres ansøgning om optagelse.

Vigtigt nu:
For at opretholde pladsen på ventelisten skal der indbetales 250 kr til skolens konto i Merkur Andelskasse, reg. 8401 konto 4203107.Vi beder jer indbetale beløbet snarest muligt med barnets navn som besked til modtager.

Hvornår hører i fra os igen?

I september, 11.mnd før skolestart, kontakter vi jer med invitation til et informationsmøde vedr. optagelse.
Optagelsessamtalerne afholdes i november, og forældrene får en besked om skolen kan tilbyde en plads senest den 1.december.

Hvis I skifter mailadresser er det vigtigt, at give os besked, så vi fortsat kan kontakte jer. Hold jer gerne orienteret på vores hjemmeside.

I ventetiden til i skal starte, indbyder vi jer til at deltage ved skolens årstidsfester, som er åbne for alle der har lyst. Vi holder forårsfest, sommerfest, høstfest og julebasar. Følg arrangementerne på skolens kalender på vores hjemmeside / FB.

Hver årstidsfest har sit eget tema og indeholder oftest elevoptræden, hvor man som tilskuer ud over underholdningen også kan danne sig et indtryk af waldorfpædagogikken. Der er også altid mad og drikke at købe i boder på skolen og almindelig hygge med mulighed for at møde og tale med andre forældre her.
I er således meget velkomne til at blive en del af skolens sociale liv, inden jeres barn starter her.

Husk evt. at lave screenshot af denne besked.

Venlig hilsen 

Waldorf Skolen I/S

tlf.:+45 42 44 28 56