Anne-Mette Winther

Skoleleder

Anne-Mette, skoleleder, har suppleret sin mangeårige erfaring med skoleledelse og Folketingsmedlemskab, med en “Postgraduate Certificate: in Philosophy and Practice of Integrative Education Steinerpædagogikum, Specialisation: Educational Leadership in Practice. Det er en særlig tilrettelagt uddannelse etableret  i samarbejde med Sammenslutningen for Steinerskoler i Danmark, Crossfields Europa og Syddansk Universitet. Faktisk er det den første i DK, og Anne-Mette var den første, som har modaget “bestået-certifikat” i sommeren 2019.

Anne-Mette er også bestyrelsesformand for Steinerskolerne i Danmark.
www.steinerskolerne.dk