Dea Fabrin

Klasselærer 5.klasse

Uddannet folkeskolelærer. Dea har arbejdet i folkeskolen i 10 år på alle klassetrin, hovedsageligt med fagene dansk, historie, samfundsfag, billedkunst, kristendom, natur/teknik, engelsk, idræt, hjemkundskab, dansk som andetsprog og specialundervisning. Dea har selv gået 12 år på Rudolf Steinerskole. Waldorf Skolen i København har Dea hver sommer taget på Oslokursus, en efteruddannelse i waldorfpædagogik.