Kirsten Juul Herrik

læsevejleder & koordinator for specialundervisning (SPC)

Kirsten er uddannet folkeskolelærer med linjefagene: dansk, kristendomskundskab, billedkunst og håndarbejde, N. Zahles seminarium, 2007 og har en diplomuddannelse som Ordblindelærer i grundskolen fra KP – Københavns Proffesionshøjskole samt modulet Undersøgelse af pædagogisk praksis i forbindelse med logopædi.

Kirstens specialisering er dysleksi, læse- og skriveteknolog.