Kirsten Juul Herrik

læsevejleder & koordinator

Kirsten er uddannet folkeskolelærer med linjefagene: dansk, kristendomskundskab, billedkunst og håndarbejde, N. Zahles seminarium, 2007 .Kirsten deltager i  diplomuddannelse som læsevejleder og logopæd ved Københavns Professionshøjskole. Kirstens specialisering er dysleksi, læse- og skriveteknologi.