Kategorier
Uncategorised

Kommende arrangementer

Maj
27.5.-29.5.Pinseferieskolen og sfoen lukket
Juni
5.6.Grundlovsdagskolen og sfoen lukket
23.6.Sidste skoledag
24.6-Sommerferieskolen og sfoen lukket
sommer sfo i uge 26 og 31

Plan for sidste skoleuge

Mandag 19.06.23

Eleverne møder op kl 8.15.til morgensang.

1.kl til 6.kl  – Almindelig skoledag

7.kl- 9.klEfter morgensang skal de med deres klasselærer ned til tiøren til bevægelse.
Eleverne skal have idræts tøj på, vand, solcreme, og en god madpakke.

Eleverne har fri kl. 13.00
Sfo lukker 16.25

Tirsdag 20.06.23

Alle elever møder op kl. 8.15 til morgensang.

1.kl Skuespil kl.9.00 ( Intern begivenhed)

1.kl -6.kl – Almindelig skoledag.

7.kl – 9.kl – Eleverne møder op  til morgensang. Bagefter skal de med deres klasselærer ned på Tiøren, til bevægelse.
De skal have idrætstøj på, drikkedunk, solcreme, og en god madpakke.

Eleverne har fri kl.  13.00
Sfo lukker 16.25

Onsdag 21.06.23🤸

Idrætsdag

Alle elever møder op kl. 8.15 til morgensang, derefter tager hele skolen ned på Tiøren til idrætsdag.
Alle skal have idrætstøj, vand, madpakke og solcreme med.

Eleverne har fri kl.13.00.
Sfo lukker 16.25

Torsdag 22.06.23

Vidnesbyrd-overrækkelse til 9.klasse📜

Alle elever møder op kl. 8.15 til morgensang.

Kl. 9.00- kl.10.30 Morgenmad i klasserne og fælles oprydning.

kl.10.30 – kl.11.00 Pause

Kl. 11.00 -kl. 12.00 Klasserne flytter.

kl. 12.00 Eleverne har fri.

Kl. 14.30 – 1. klasse viser skuespil for forældre -i salen.

kl. 16.00kl. 17.00 Vidnesbyrd-overrækkelse i skolegården for 6. 8. 9.kl.

Alle forældre er velkomne.

Sfo lukker 16.25

Fredag 23.06.23

Alle møder ind kl. 8.15 til morgensang.

Kl. 9.00 til kl.11.00 fodboldturnering nede ved Tiøren.

Husk madpakke, vand, solcreme og skiftetøj.

Kl. 12.00 Karamelkast og vandkamp i skolegården.

Kl.13.00 Farvel til 9.kl. tak for i dag og god sommer.

Sfo lukker 16.25

—————————————–

OBS:

Sommer sfo🐞

Tilbud om sommer sfo : uge 26 og igen fra uge 31.
Tilmelding sker via intra senest den 31.maj- 

——

Skolen og sfoen er lukket i juli.🏖

——

Første skoledag 23/24

8.8.2023 (tirsdag) første skoledag for 2.- 9 kl. 9.00-12.45

9.8.2023 (onsdag) første skoledag for 1.kl ( 9.00 i salen ) og og bh.kl. (9.30 i sfoen )

Kategorier
Uncategorised

Nyt fra friskolerne

maj 2023
Bestyrelsen i FRISKOLERNE offentliggjorde ved landsmødet lørdag den 29. april foreningens nye strategi, som sætter tonen og retningen for foreningens arbejde frem mod 2025.

Strategien har tre centrale niveauer: Idealer, temaer og handlinger.

Læs mere fra  FRISKOLERNEs landsmøde HER:

Bestyrelsen har formuleret en idealbeskrivelse, der beskriver det store »HVORFOR«, mens der er prioriteret seks temaer, der giver svar på, »HVAD« bestyrelsen ønsker at prioritere. Længere nede i tragten konkretiseres det i handlinger – altså »HVORDAN«. 

Strategien sigter mod tre niveauer: samfundet, skole, børn & unge. De tre niveauer er formuleret som tre hoved-idealer for foreningens fokus, som slås an herunder:

Stærke demokratier
Vi vil anspore til et samfund i bedre balance, herunder give langsommelighed og optagethed værdi. Vi drømmer om et samfund præget af gensidighed, hvor samfundets evne til at tolerere og respektere mindretal og forskelligheder er stærkt modtræk til polariseringstendensen. Vi drømmer om et demokratisk samfund, der styrker pligten til – og den enkeltes mulighed for at bidrage til samfundsfællesskabet.

Skoler med værdier
Vi tror på, at den pædagogiske frihed og nysgerrighed til at gå nye veje styrkes af et tydeligt sprog for værdier.  Tiden kalder på nuancerede samtaler om og pædagogiske svar på det gode børne – og ungdomsliv. Vi drømmer om, at børn og unge i vuggestuen, børnehaven og skolen møder kærlige og tydelige voksne, som viser dem en verden, de får lyst til at være i og bidrage til.

Frimodige børn og unge
Vi drømmer om at børn og unges sanselighed, fantasi og nysgerrighed stimuleres, at de oplever samhørighed, fællesskab og mening. At de får lyst til at lære og være, så de kan se verden i øjnene med mod, åbenhed og tillid.

Kategorier
Uncategorised

Program til åbent hus

Kategorier
Uncategorised

Forældrebrev-marts/april

Kategorier
Uncategorised

Åbent hus

Kategorier
Uncategorised

Billeder fra JP/Politikens Hus

Vores 7.klasse har deltaget i prisuddeling som vinder af Mediekonkurrencen i kategorien “Jyllands-Posten”. Her er et par minder fra dagen. Tillykke til klassen, til dansk læreren Frederikke Funch Breum og klasselæreren Frida Hangel.
Fotograf: Anna Cathrine Leth Christiansen

Kategorier
Uncategorised

Vinterferie i uge 7

Skolen holder vinterferie til og med den 19.februar.
Vi ses mandag den 20.februar kl 8.10.

God vinterferie

Kategorier
Uncategorised

Forældrebrev februar

Kategorier
Uncategorised

7.klasse vinder Mediekonkurrencen

Vinderne af Mediekonkurrencen for skoler 2022 er fundet!

Blandt mere end 600 tilmeldte skoleklasser vandt vores 7. Klasse med deres bud på en Jyllandsposten avis!

Eleverne har skulle lære om avisgenren, nyheder og journalistik, for selv at kunne lave en avis. De har lavet alt indhold selv, herunder informationssøgning, kontakt til fremmede, interviews, skrive, illustrere og læse korrektur,mm.

Til marts skal eleverne til en stor fejring og præmieoverrækkelse i JP/Politikens Hus.

Tillykke til 7.klasse og deres dansklærer Frederikke Funch Breum.🇩🇰

Så sejt gået🥳🥇

Kategorier
Uncategorised

Skolen ønsker alle en god Jul

Skolen og sfoen er lukket fra den 22.12- 4.1.2023.
Første skoledag er torsdag den 5.januar kl 8.00